Om oss

EnergiEliten Dalarna Föds

EnergiEliten Dalarna är ett lokalt företag beläget i hjärtat av Dalarna, Grycksbo. Sprunget ur tre företag, Bröderman El, Bröderman bygg & kakeltjänst och Oxberg Entreprenad & VVS, alla tre företag bördiga från trakterna kring Grycksbo, Falun. Tre sanna visionärer med lång erfarenhet inom el och VVS-branschen gick ihop och startade EnergiEliten Dalarna, med en sann vision om att uppfylla samhällsmedborgares strävan efter smidiga energilösningar. Med fackmannamässiga hantverkare och lång erfarenhet inom uppvärmning och energilösningar kan EnergiEliten Dalarna erbjuda allt inom uppvärmning, så som solvärme, värmepumpar och solceller i Dalarna med omnejd. Vi erbjuder även installation av elbilsladdare som kan integreras med anläggningen. I Företaget finns elektriker, VVS-installatörer och kyltekniker samt administrativ personal med rätt utbildning och kan därför som ensam entreprenör sköta allt, från projektering till färdigställande av anläggning både gällande solceller och värmepumpar. EnergiEliten vänder sig till både privatpersoner och företag men även fastighetsägare och bostadsrättsföreningar.

EnergiEliten & Viessmann

1917 grundande Johann Viessmann företaget, Viessmann i Tyskland. Viessman är ett familjeföretag i tredje generationen och med 12 000 anställda är Viessmann internationellt ledande inom värme, industri och kylsystem. Familjeföretaget har under dom senaste åren blivit mest kända för sina värmepumpar, gaspannor och solceller, som kännetecknas genom stil och gedigen kvalité. Viessmann vill främja miljön, vill ta ansvar för en hållbar utveckling och bevara naturens resurser för kommande generationer. 2021 började Viessmann Sverige och EnergiEliten AB samarbeta. Tillsammans genom lång erfarenhet och stor kunskap vill vi båda uppnå att kunden ute i landet ska bli helt självförsörjande på el och göra ett ordentligt positivt klimatavtryck på miljön. Samhället blir mer och mer miljömedvetet och tanken på att ta hand om planeten för våra kommande generationer är mer aktuell än någonsin, samt att efterfrågan på energieffektiva värmepumpar, elbilsladdare och solceller ökar drastiskt. EnergiEliten Dalarna vill vara med på det tåget, med lång erfarenhet, stort miljötänk, ordentliga garantier, fria kundbesök och snabba offerter vill vi vara med och göra skillnad.Läs mer om Viessmann på: www.viessmann.se

Tjänster

Solceller

Efterfrågan på solceller ökar markant ute i samhället. Samhällsmedborgarna blir allt mer miljömedvetna och möjligheten till att att bli helt självförsörjande på el ligger inte långt borta i tiden. Vi erbjuder solceller med hög elproduktion, överlägsen kvalitet och garanterad tillförlitlighet. Med Viessmanns produkter, EnergiElitens kunnande och långa produkt och effektgarantier kan vi erbjuda en total helhetslösning från möte med kunden till en färdig anläggning.

Viessmann Vitovolt 300, solpaneler

 • Teknik i framkant med hög elproduktion
 • 25 års effektgaranti och 12 års produktgaranti
 • Strikt urval av celler för ett högklassigt utseende
 • Väderbeständigt utförande ger tillförlitlig drift
 • Antireflexglas för hög elproduktion
 • Finns både i polykristallint och monokristallint utförande
 • Tål stor mekanisk belastning av snö och vind tack vare korrosionsbeständiga aluminiumramar
 • Moduler som passar allt från EN eller flerfamiljshus till företag och industrier – Möjligheten att kunna integrera din Viessmann värmepump med dina solpaneler – Möjligheten att kunna styra din anläggning genom en app.

Maxa din el i kombination med en värmepump

Vill du verkligen dra nytta av din egenproducerande solel räcker det inte att bara försörja elförbrukare som lampor eller andra apparater i ditt hem, även ditt värmesystem bör då försörjas med solel. Det effektivaste sättet att generera värme är att använda en värmepump. Viessman har tagit fram optimala lösningar för att kunna intergrera och kombinera Vitovolt solpaneler med Viessmanns stora urval av värmepumpar. Med Viessmanns värmepumpar i kombination med Vitovolt 300 gör att du får ut en maximal värmelösning för din anläggning. Den kombinationen bidrar till att det utvinns fyra kilowattimmar värme ur en kilowattimme med bara hjälp av gratis naturvärme.Är du intresserad av solceller? Boka ditt fria hembesök här.

Hur går processen till?

 • Vi vill att processen med att installera solceller ska vara så enkel som möjligt. Därför börjar vi alltid med ett förutsättningslöst möte och går igenom med dig som kund vad just dina förutsättningar är och vad som passar dig. Efter det så skriver vi en detaljerad offert tillsammans med en energikalkyl där du får se priset och eventuella avdrag
 • Är du nöjd med oss och offerten är tilltalad för dig som kund så skriver vi ett avtal. Där det står detaljerat och noga på vad som ingår i din anläggning och vad som kommer förväntas av den
 • Efter det så beställer vi din anläggning från Viessmanns lager för att sedan monteras och installeras av våra egna behöriga och certifierade elektriker
 • När anläggningen är klar kontrolleras anläggningens funktion och att den fungerar felfritt
 • Sen har du en Viessmann solcellsanläggning som kommer sänka dina elkostnader långt framöver och bidra till en långsiktig god lösning för miljön

Värmepumpar Dalarna

Viessmann värmepumpar har funnits sedan 70-talet på marknaden. Sedan dess har marknaden tagit stora kliv framåt och Viessmanns värmepumpsutbud är brett. Med den rätta tekniken från Viessmann kan du hålla dina värmekostnader låga och minska belastningen på miljön. Viessmann har ett brett utbud vilket gör att det finns något för alla oavsett förutsättningar. Deras moderna teknik som ligger i framkant gör även det lättare för kunden att integrera sin värmepump med sin solcellsanläggning.

Vårat utbud av värmepumpar i Dalarna

Värmepumpar är beståndsdelen för att hålla uppvärmningskostnaderna låga och bibehålla ett långsiktigt miljöskonande värmegenerering. Naturen förser värmepumpen med obegränsad gratisenergi, det enda som behövs för att ha sin värmepump i drift är lite el till driften och till pumpen. Värmepumpen gör användaren blir helt oberoende av fossila bränslen och bidrar till att minska koldioxidutsläppen.

Bergvärmepumpar Dalarna

Bergvärmepumpen använder marken som energikälla, solen värmer marken som är en outtömlig resurs. Bergvärmepumpen hämtar energi från en kollektorslang. I kollektorslangen cirkulerar en vätska som avger den kallare temperaturen som kommer från värmepumpen och hämtar varmare temperaturer från borrhål. Den varmare temperaturen i vätskan från borrhålet avger i sin tur en värmeväxlare där ett köldmedium värms upp av vätskan. Värmepumpens kompressor höjer trycket och därmed temperaturen på köldmediet. Värmen överförs till värmesystemet i en värmeväxlare och skickas vidare till värmesystemet.

Luft/vattenvärmepumpar Dalarna

Luft/vattenvärmepumpar utvinner energi ur utomhusluften och fördelar den som värme i ditt hus via radiatorer eller golvvärme. Enkel installation och lägre investeringskostnad än till exempel bergvärme.

Split luft/vattenvärmepumpar

Ljudnivå och utrymme är två väldigt stora faktorer som är viktiga vid valet av en luft/vattenvärmepump. Värmepumpar med splitutförande tar höjd för dessa två.

Stora värmepumpar

Vi installerar även stora värmepumpar. För att kunna ge optimal och maximerad uppvärmning vid högre effekter.

KOSTNADSFRITT HEMBESÖK

Kontakta oss för ett kostnadsfritt hembesök!